loader

Ben kimim ?

Kişisel Bilgiler

Erdem Çetin

Yakındoğu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği , Açık öğretim fakultesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü ve Uluslar Arası İlişkiler bölümünden mezun oldum.Bitirme projesi olarak C# .net tabanlı wep appointment systemi yaptım.Stajımı Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezinde Unix işletim sistemleri üzerine yaptım.Şuan için gömülü sistemlerin sanallaştırılması ve yönetilmesi üzerine de çalışmaktayım.Unix ve Microsoft Server üzerine uzmanlık eğitimleri alarak Server üzerinde belirli işlemleri otomatik yapabilmek içinde scriptlerden yararlanmaktayım.Excel,VBA ve Raporlama konularında ileri düzeyde bilgi sahibiyim.

Bloğumda sizlere Microsoft Server, Unix ve Freebsd tabanlı işletim sistemlerinin kurulumları ve sanallaştırılmaları,Embedded(Gömülü) sistemlerin işleyişi, Sanal yapıların farklılıklarını görsel olarak anlatacağım.Routing işlemleri, firewall, Nat kuralları, VPN - PPTP gibi network konularının hem Windows hemde Unix tarafındaki işleyişleri , Mikrotik RouterOS ile nasıl load balancing,Firewall kuralları,Scripting,,Hotspot Voucher, Internal ve External Hotspot yönetimleri ile bunların yönetilmesi için geren apilerin .net ve php tarafında nasıl controller olarak kullanılabilesinin yanında bunları raporlanması konusunda sizlere tecrübelerimden bahsedeceğim.Mikrotik'in Radius server olmadan nasıl dinamik bir hotspot olabileceğini göstereceğim. Günümüzde 5651 yasa gereği ISS firmalarının ve internet sağlayan küçük ve büyük işletmelerin tutması gereken loglar ile nitelikli imzaların nasıl yapılacağı hakkındada güncel bilgileri yayınlayacağım.

Mesleki geçmişim

İş Deneyimi

2014 Mayıs - Şuan

MHZ Kablosuz Tk.

Orka Bilgi Tk.

UNIX
Bash Script
Mikrotik
Gömülü sistem
Freebsd
Php-Mysql

İş Tanımı

System
Embeded(Gömülü) sistemlerin kurulumları, sanallaştırılması ,Unix kurulum ve yönetimleri ,Network topoloojisi,güvenliğin sağlanması , servislerin etkin çalışması için gerekli sistem konfigrasyonlarının yapılması. Webmin kontrolleri ve temel linux kontrolünü sağlayacak scriptlerin yazılması , yönetilmesi ve güvenliği ,Microsoft server 2008-2012 , Linux platformları kurulumu ve yönetimi ,Microsoft Active Directory kurulumu ve yönetimi ,Windows Deployment Server kurulumu ve yönetimi ,Hyper-V Sanal Yapıları ,VmWare ESXi , vSphere sanal yapıları ,Ağ Altyapı;Routing;LAN Kablolama ,Local Area Network (LAN) topolojileri, protokolleri (TCP/IP,VPN,VLAN )

Yazılım
Şirket içi arıza kaydı,arıza bildirimleri detaylı bir servis kayıt programını C# dilini kullanarak ve Telerik UI den yararlanarak projemi tamamlamış bulunmmaktayım.Ayrıca stok kontrolü için Logo Go muhasebe programının database kullanarak irsaliyeli alış-satış fişlerinin tablolarından yararlanarak stok kontrolü için webservice hazırladım. Webservice tarafında Json encodingte ayrıca ekledim. Bunun dışında garanti kontrolü için de ayrı bir webservice hazırladım. Bunları da şirket içi stok kontrolü , garanti kontrolü için kurulumunu ve yönetimini yine kendimin gerçekleştirdiği sunucumda gerçekleştirdim.System tarafında da belirttiğim gibi burada sunucumun yedekleştirilmesi , sanallaştırılması, raid yapısı benim tarafımdan yapılmış olup yedekleme tarafını daha çok bash script ve sqlcmd scriptlerden yararlanarak gerçekleştiriyorum.
Gömülü sistemin kurulup image haline getirilmesinin gerçekleşmesi tarafında debian tabanlı linux versiyonlarından gerçekleştiriyorum.Burada çeşitli serverlarım çalışmaktadır. FTP,IPTables,SFTP,SSH,MYSQL,Apache gibi servislerimde kusursuz çalışmaktadır.Burada yine system virtualization, eth virtualization ve apache virtualization dan da yararlanmaktayım.

2012 Aralık - 2013 Mart

Huawei Telekominikasyon

2012 - 2013 Yardımcı Yazılım Test Mühendisi

İş Tanımı

Yardımcı Yazılım Test Mühendisi
Gereksinimlerin ve tasarım dökümanlarının analizi, Test senaryolarının hazırlanması ,Test senaryolarının koşulması ve regresyon testlerinin yapılması ,Kullanıcı kabul testleri ile ilgili çalışmalara destek verilmesi,Test otomasyon araçlarının kullanılması,Hata takibi ve raporlaması,Test sonuçlarının raporlanması ve dökümantasyon,Proje test planlarının hazırlanması, takip ve kordinasyonunun sağlanması,Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) süreçlerinde hazırlanan dokümanların standartlara uygunluğunun kontrol edilmesi

2012 Haziran - 2012 Aralık

BilgiNet E-ticaret

Bilgi işlem uzman yardımcısı

İş Tanımı

Burada IT alanındaki yeniklikleri takip ederek ihtiyaca göre servislerin kurulumu yönetimini sanal makinelerde test edip sunuclara yüklemek ve takibini gerçekleştirmek.Yine bash scriptlerden yararlanarak serverlardaki ihtiyacımız olan yedekleme ve log işlemlerini daha dinamik hale getirmek.. Windows Deployment Services(WDS) ve MDOP ile kurtarma çözümleri üretmek. Burada asıl Tezcan Erşayan ile birlikte çalışmak gerçekten çok keyifliydi ve kendisinden IT alanında ve teknoloji alanında birçok şey öğredim. Şuanda kendisine ait olan TezSystemi takip etmekteyim. Burada hem eğitim aldım hem çalıştım bu benim için çok güzel bir deneyimdi.

2011 Eylül - 2012 Eylül

Yakındoğu Üniversitesi

Stajer

İş Tanımı

Linux ile daha önce tanışmış olsamda linux ile gerçek anlamda tanışmam burada Ali Erdinç Köroğlu sayesinde burada gerçekleşti.İlk olarak benden Linux From Scratch(LFS) yani kendime özel bir Linux dağıtımı oluşturmamı sağladı.Bize burada yardımcı olan diğer arkadaşların sayesinde linuxte kendimi burada geliştirmeye çalıştım.Kendimizi geliştirmemizin yanında burada yeni bir linux dağıtımın paketlerini hazırlamaktı.Çok yol katetmiştik fakat çeşitli nedenlerden dolayı projenin iptal edildi.Mezuniyet sebebiyle ve projenin bitmesi sebebiyle buradan ayrıldım.

Edu

Eğitim

2007 Eylül - 2012 Haziran

Yakındoğu Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği

Başarı Bursu (%100)

Programın Amaçları

Bilgisayar mühendisliği temel olarak yazılım, programlama ve algoritma ile ilgilenir. Bilgisayar ağları, veritabanı yöneticiliği ve gömülü sistemler de diğer çalışma alanlarıdır.Bilgisayar mühendisleri, programlama dilleri, yazılım tasarımı ve yazılım - donanım tümleştirmesi eğitimi alırlar. Yazılımların neyi yapabileceği neyi yapamayacağı , yazılımların belirli bir görev üzerinde nasıl etkili bir verim gösterebilecekleri, yazılımların saklanmış bir veriyi nasıl yazıp okuyabilecekleri , yazılımların nasıl daha akıllı çalışabilecekleri , insan ve yazılımların birbirleriyle nasıl bir iletişim içerisinde olacakları konuları üzerinde ve ASIC, FPGA, devre tasarımı ile donanım-yazılım entegrasyonu alanlarında çalışırlar.

2012 September - 2015 June

Anadolu Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler

Programın Amaçları

Uluslararası İlişkiler Lisans Programının öğrencilerine kazandırmayı hedeflediği temel bilgi, beceri ve yetkinlikler arasında; bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi, tarihi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmek; devletlerin ve uluslararası organizasyonların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklamak; uluslararası işbirliklerini ve uluslararası sorun çözme mekanizma ve yöntemlerini tanımak yer almaktadır. Bölümün amacı mezunlarının alanla ilgili kavramsal ve kuramsal bilgileri, küreselleşmenin ve uluslararası ilişkilerin karmaşık dinamiklerini dikkate alarak, çok boyutlu değerlendirme yeterliliğine sahip olmalarıdır. Bu bölümde, diplomatik hizmet kurumlarında, uluslararası organizasyonlarda, sivil toplum kuruluşlarında, çokuluslu şirketlerde ve kamu kurumlarının uluslararası birimlerinde görev yapabilmek için gerekli donanımı sağlayacak bir öğretim programı sunulmaktadır. Öğrencilerin uluslararası ilişkileri anlayabilen, açıklayabilen ve yorum yapabilen, en az bir yabancı dili iyi bilen, analitik düşünebilen, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

2009 September - 2012 June

Anadolu Üniversitesi

Bankacılık ve Sigortacılık

Programın Amaçları

Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programı, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde çalışanların bilgi düzeyini artırmayı, güncelleştirmeyi; bu sektörlerde çalışmayı düşünenleri mesleğe hazırlamayı ve bu sektörlerde çalışmayı düşünmemekle birlikte çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışan, bankalarla ve sigorta şirketleriyle yoğun ilişkileri olanların bu konularda bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.

Edu

Sertifikasyon Eğitim Seminer

2015

LigoWave

LigoDLB Wireless Networking

LigoPTP Wireless Networking

Infinity Wireless Networking

Eğitimin Amaçları

LigoWave Kablosuz Akademisi ligodlb,ligoPTP,Infinity cihazlarının noktadan noktaya(ptp) ve noktadan birçok noktaya(ptmp) yapılandırmalarının en doğru biçimde yapılmasını ve maksimum data transfer rate ile aktarım yapılması konusunda eğitim sağlamaktadır.Doğru montaj teknikleri ve optimum yapılandırma ayarları hakkında derinlemesine bilgi vermektedir.

2014

BilgeAdam

Sistem, Ağ ve Güvenlik Uzmanılığı

Eğitimin Amaçları

Bilge Adam Akademi’nin 300 saatlik yeni nesil ‘Sistem, Ağ ve Güvenlik Uzmanı’ eğitimi; sistem, sunucu, depolama, sanallaştırma, ağ ve güvenlik altyapısı ile tam bir çözüm tasarlayabilen uzmanlar yetiştirebilmek amacı ile hazırlandı.

2013

BilgeAdam

Yazılım Uzmanlığı (.NET)

Eğitimin Amaçları

Yazılım sektöründeki uzmanların web, Windows, mobil ve kurumsal uygulamaların tümüne hakim olmaları gerekmektedir. Bilge Adam Akademi’nin Yazılım Uzmanı (.NET​) eğitimi de sektörde ihtiyaç duyulan profesyonellerin yetiştirilmesi amaçlanarak geliştirilmiştir. 300 saatlik bu eğitim ile yalnızca program yazmayı değil; veritabanı, web ve mobil programlama ile servis mimarisini de öğrenebilirsiniz.

2013

BilgeAdam

Finansal Muhasebe ve ERP Uzmanılığı (LOGO-SAP)

Programın Amaçları

Bu programın amacı, şirketlerin ihtiyaç duyduğu teorik bilgiye sahip olmanın yanı sıra sektörde en sık kullanılan başlıca muhasebe, finans ve ERP programlarına hakim uzmanlar yetiştirmektir.ERP Uzmanlığı bölümü ise küçük ve orta ölçekli firmalardaki iki milyon kullanıcısı ile sektör lideri durumundaki LOGO firmasının, LOGO Tiger Enterprise programı ile başlamaktadır. Ayrıca eğitim içerisinde LOGO Tiger Bordro modülü ile personel bordro işlemleri uygulamalı olarak aktarılacaktır. ​ERP Uzmanlığı bölümünde SAP iş yazılımının FI – Finansal Muhasebe modülü detayları ile aktarılırken, finans uzmanlarının ihtiyacı olan MM ve Satınalma, SD, CO, HR modülleri ile ilgili bilgiler de verilecektir.

2013

BilgeAdam

Bilgi Yönetimi ve Raporlama Uzmanlığı

Programın Amaçları

Bilgi Yönetimi ve Raporlama Uzmanlığı eğitiminin temel amacı ileri derecede MS Excel kullanıcısı olarak etkin bir şekilde Excel fonksiyonlarını kullanabiliyor olmak. Ayrıca Microsoft Office programlarının fonksiyonelliğini ve kullanılabilirliğini artıran VBA (Visual Basic for Applications) programlama dilini kullanabilmek.Burada konu olarak Bilgisayar Mimarisi ,İşletim Sistemine Giriş,MS Office ailesi ,Excel ile Formüllerin Kullanımı,Excel ile Makrolar,Excel ile VBA,Database Kavramı ve Yönetimi,Database Oluşturma,T-SQL ile Veritabanı Sorgulama,Form Tasarımı,Rapor Yaratma içermektedir.

2013

Naature Akademi

Veri Tabanı Uzmanlığı

Programın Amaçları

Veritabanı Planlama,Veritabanında Tablolar,Veritabanında Sorgular,Veritabanında Formlar ve Raporlar,Veritabanında Makrolar,Veritabanında Kaynak Dosyalar,Veritabanında Güvenlik içermektedir.

Referans

 • Kaan Uyar

  Assist.Prof.Dr.

  Bana mühendisliğin gerçekten ne anlama geldiğini öğreten yol gösteren hocam Yrd. Doç. Dr Kaan Uyar'a teşekkürlerimi sunuyorum.Projemi hazırlarken bana danışmanlık yapan Yrd. Doç. Dr Kaan Uyar'dan çok şey öğrendiğimi söylemeliyim.Kendisinin güncel araştırma konuları yapay zeka, sistem ve kontrol, mühendislik eğitimi ile e-devlettir. Ayrıca yazar veya ortak yazar olduğu 3 kitap, 1 kitap bölümü, 4 dergi makalesi ve 18 konferans yayını bulunmaktadır.
  Official Website

 • Tezcan Erşayan

  General Manager

  Tezcan Erşayan IT sektöründe çok başarılı ve çok iyi bir eğitmendir.Kendisi ile hem birlikte çalışma hem de eğitim imkanı bulduğum için gerçekten çok şanslı birisiyim.Bana IT alanında teknoloji alanında yol gösterenim olmuştur.Kendime güvenmemi ve çalışarak ve araştırarak başarayamacağım hiçbirşeyin olmayacağını sağlamıştır.Son olarak TezSystemin kurucusu ve yöneticisidir.
  Official Website

 • A.Engin Çetin

  Postdoctoral Research

  Kendisi kardeşim olup şuanda Massachusetts Institute of Technology (MIT) de araştırma görevlisidir.Bana mühendisliğin ilk adımını o göstermiş olup bana çok destek olmuştur. Onun gösterdiği yolda başarılı olduğumu düşünüyorum. Onun gibi nirvanaya ulaşamasamda gayretimi Türkiye sınırları içerisinde sürdürmekteyim.
  Official Website

Yetenek

BECERİ ve BİLGİ

Yazılım

C# .Net 75%
MSSQL 75%
PHP-MYSQL 75%
HTML5 - ANGULARJS - JQUERY 75%
SHELL & BASH SCRIPTING 70%

SISTEM & NETWORK

WINDOWS SERVER - MSSQL SERVER - EXCHANGE 80%
UNIX & FREEBSD (UBUNTU-PFSENSE-OPENWRT-DDWRT..) 80%
MIKROTIK ROUTER OS 80%
FTP - SFTP - FILESHARE - FREENAS -NAS - SAMBA 80%
VPN - PPTP - FIREWALL - NAT - ROUTING - PORT FORW 80%

Başarılar

Microsoft Certified Solution Expert (MCSE)

Exam 70-414(735)

Microsoft Certified Solution Associate (MCSA)

Exam 70-413(760)

Microsoft Certified Solution Associate (MCSA)

Exam 70-412(850)

Microsoft Certified Professional (MCP)

Exam 70-411(833)

Microsoft Certified Professional (MCP)

Exam 70-410(868)

Dil

Ingilizce
Orta

Bilgi

 • Windows Server
 • Exchange
 • HyperV
 • Unix
 • VMWare
 • Embedded Linux
 • Embedded Virtualization
 • BSD
 • C# .NET
 • MSSQL
 • ORACLE
 • PHP - MYSQL
 • JQUERY & ANGULARJS
 • Google Analythics & SEO

HOBILER

 • Spor

  Spor

  Hem eğlenceli,hem serinletici hem de dinlendirici bir spor olan yüzmeyi crawl ve serbest olarak düzenli olarak yaparım.

 • Fotoğraf

  Fotoğraf

  Fotoğraf çekmek genelde çoğu insanın hoşuna giden,toplumda popüler olan ve benimde çok zevk alarak yaptığım bir aktivitedir.Gittiğim yerlerde genelde fotoğraf makinemi yanımda bulundurmaya da gayret gösteririm.

 • Müzik

  Müzik

  Müzik dinlemek benim vazgeçilmezimdir.70ler 80ler 90lar ve günümüzün yerli yabancı herhangibir türe bağlı kalmaksızın beni huzurlandıran, sevindiren, heyecanlandıran her tür müziği dinlerim.

 • Film

  Film

  Genellikle aksiyon,bilim kurgu,savaş,polisiye filmlerini daha çok tercih ettiğim için yabancı filmlerin gösterimine sinemaya gitmeyi tercih ederim.O efektleri sinemada izlemek gerçekten çok daha heyecanlı oluyor.Düzenli olarak takip ettiğim için de hobim olarak görüyorum.

 • Teknoloji

  Teknoloji

  Yeni teknolojileri ve teknoloji etkinliklerini yakından takip ediyorum.Teknoloji gündemini yakından takip eden blogları, kişisel blogları, mevcut tekloloji ve yeni teknolojilerle ilgi hertürlü bilgiyi yayınlayanlara yorum yaparak dektek olmaktayım.

 • Seyahat

  Seyahat

  İmkan buldukça Türkiye’yi gezmeye çalışıyorum.Çünkü tatillerimiz az herşeyden önce. Gezmek deyince illa bir ülke şehir keşfetmek gelmiyor aklıma. Yıllardır yaşadığın yerin bir mahallesini keşfetmek bile nasıl güzel geliyor insana.Tabiki önümüzdeki yıllarda yurtdışı seyatlerimin de şimdiden planlamalarımı yapıyorum.

 • Tarih

  Tarih

  Tarihle ilgilenmeyi, okumayı ve araştırmayı seviyorum.Tarihin o ilginç hikayelerini keşfetmek tarihi yerleri gezmekten geçiyor.Tarihi yerlerde gözümde hep o yaşamı canlandırırım.

Belgeler

Diploma / Sertifikalarım

 • Bilgisayar Mühendisliği Uluslararası diplomam
  +

  Bilgisayar Mühendisliği

 • Uluslararası ilişkiler diplomam
  +

  Uluslarası İlişkiler

 • Bankacılık ve sigortacılık diplomam
  +

  Bankacılık Sigortacılık

 • Microsoft Certified Solutions Expert
  +

  Microsoft Certified Solutions Expert

 • Microsoft Certified Solutions Associate
  +

  Microsoft Certified Solutions Associate

 • Microsoft Certified Professional
  +

  Microsoft Certified Professional

 • Programming in C#
  +

  Programming in C#

 • Developing ASP.NET 4.5 MVC Web Applications
  +

  Developing ASP.NET 4.5 MVC Web Applications

 • Developing Azure and Web Services
  +

  Developing Azure and Web Services

 • Programming in Html5 with Javascript and CSS3
  +

  Programming in Html5 with Javascript and CSS3

 • Configuring Windows 8
  +

  Configuring Windows 8

 • Installing and Configuring Windows Server 2012
  +

  Installing and Configuring Windows Server 2012

 • Administering Windows Server 2012
  +

  Administering Windows Server 2012

 • Configuring Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server
  +

  Configuring Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server

 • Ligowave Wireless Networking Certified Trainer
  +

  Ligowave Wireless Networking Certified Trainer

 • Microsoft Certified Solution Expert
  +

  Microsoft Certified Solution Expert

 • Microsoft Certified Solution Developer
  +

  Microsoft Certified Solution Developer

 • Bilgi Yonetimi ve Raporlama
  +

  Bilgi Yönetimi ve Raporlama

 • Muhasebe ve Finans Uygulamalari
  +

  Muhasebe ve Finans Uygulamaları

 • Microsoft Certified Solution Expert
  +

  Microsoft Certified Solution Expert

 • Microsoft Certified Solution Developer
  +

  Microsoft Certified Solution Developer

 • Bilgi Yonetimi ve Raporlama
  +

  Bilgi Yönetimi ve Raporlama

 • Muhasebe ve Finans Uygulamalari
  +

  Muhasebe ve Finans Uygulamaları

 • Adobe Creative Cloud
  +

  Adobe Creative Cloud

 • Javascript Jquery CSS
  +

  Javascript Jquery CSS

 • Veritabani Uzmanligi
  +

  Veritabani Uzmanliği

 • MS Visual Basic .Net
  +

  MS Visual Basic .Net

 • Satis ve ikna Teknikleri Taner Ozdes
  +

  Satis ve İkna Teknikleri Taner Özdeş

 • Insan Kaynaklari Yonetimi
  +

  İnsan Kaynaklari Yönetimi

İletişim

İletişime Geçin

Duyumlarınız, yorumlarınız veya sorularınız için iletişim formunu kullanabilir veya aşağıda belirtmiş olduğum eposta ve telefondan bana ulaşabilirsiniz..


Adres

Mesaj gönderin